Vzory smluv

Zde jsou vzory smluv a to:

  Vzorova mandátní smlouva pro vymáhání pohledávek